Verpleging en verzorging

Zorg tijdens herstellen van operatie

Bent u herstellende van een operatie en heeft u verpleging aan huis nodig? Of heeft u hulp nodig vanwege een chronische aandoening? Concentrix Thuiszorg staat voor u klaar met een klein en vast team van deskundige medewerkers.

Concentrix thuiszorg levert persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis.

Oog voor kwaliteit van leven

Bij Concentrix Thuiszorg vinden wij kwaliteit van leven belangrijk. Wij kijken naar uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u, uw familie, huisarts en andere betrokkenen naar uw zorgbehoeften. Het behoud van uw zelfredzaamheid en eigen regie staan hierin centraal. Samen komen we tot een passend zorgaanbod zodat u thuis kunt herstellen en/of blijven wonen.

Wanneer er sprake is van een zorgbehoefte is er vaak geen tijd om te wachten. Bij Concentrix Thuiszorg streven wij er naar om snel te starten met de zorg en hulp die u nodig heeft. Er is dan ook direct een wijkverpleegkundige beschikbaar om een intake te doen en een indicatie te stellen. De wijkverpleegkundige stelt in samenspraak met u een zorgplan op. Onze deskundige medewerkers zullen u de zorg, volgens het zorgplan, leveren vanuit een klein en vast team.

Concentrix Thuiszorg vind kwaliteit van zorg erg belangrijk. Om de kwaliteit te waarborgen vinden wij het belangrijk om nauw samen te werken met o.a. huisartsen, ziekenhuisspecialisten en andere zorg en welzijnsorganisaties.

Indien u hulp nodig heeft kunt u direct zelf contact met Concentrix Thuiszorg opnemen. Uiteraard mag de aanvraag voor zorg ook gedaan worden door uw huisarts, specialist of andere zorgmedewerker.

Vergoeding vanuit het basispakket

Hulp bij verpleging wordt vaak vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Concentrix Thuiszorg - Persoonlijke Verpleging

Concentrix Thuiszorg, voor kwaliteit van leven