Concentrix thuiszorg vind client tevredenheid erg belangrijk daarom zijn er kwaliteitsmedewerkers aangesteld die de kwaliteit van zorg controleren en hun bevindingen doorgeven aan het bestuur zodat er verbetermaatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de clienttevredenheid.

Concentrix thuiszorg laat jaarlijks de PREM uitvoeren. Dit is een vragenlijst voor de client om de patiënt ervaring te meten. In de PREM staat de relatie tussen de zorgverlener en client centraal.

De ingevulde lijsten worden ook aangeleverd bij Zorgkaart Nederland.

Op zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun waardering achterlaten over de geleverde zorg.

Ik heb een klacht of compliment over de verleende zorg.