Concentrix thuiszorg vind het belangrijk dat er goede contacten zijn met de medewerkers, cliënten en mantelzorgers. De medezeggenschap van cliënten is geregeld via de cliëntenraad. De Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten.

De voorzitter van de cliëntenraad is Mw. F. Fortuin.

Wilt u meer weten of lid worden van de cliëntenraad dan kun je contact opnemen via clientenraad@concentrixthuiszorg.nl

Ook medewerkers hebben zeggenschap. Doordat de bestuurder regelmatig deelneemt aan de team overleggen is er een kort lijntje tussen bestuur en personeel. Zo weet de bestuurder wat er leeft onder het personeel en kan daar op geanticipeerd worden.