Goed bestuur en interne toezicht binnen Concentrix thuiszorg is belangrijk. Een bestuurder is namelijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg. Het interne toezichthoudend orgaan moet het beleid en de besluiten van de raad van bestuur toetsen.

Concentrix thuiszorg heeft een open cultuur van transparantie, aanspreekbaarheid en verantwoording. De rol, de positie en de voorbeeldfunctie van de bestuurder en toezichthouder zijn daarbij cruciaal.

Bestuurster: Mw. S. Oudijn

Het interne toezichthoudende orgaan oftewel Raad van Toezicht moet het beleid en de besluiten van de raad van bestuur toetsen. Door goede controle van de raad van toezicht worden de risico op incidenten voorkomen danwel verkleint. De raad van toezicht bestaat uit drie leden:

Leden raad van toezicht:

Dhr. J. van Triet

Mw. B. Levering

Mw. M. Govers