Concentrix thuiszorg werkt aan het maatschappelijke doel om mensen langer thuis te laten wonen. Dit is een grote uitdaging omdat wij zien dat steeds meer ouderen zorg nodig hebben en de zorgvraag steeds complexer wordt. Daarnaast is er een tekort aan zorgmedewerkers. Samenwerken met mantelzorgers is daarom essentieel.

Samen kijken we wat u kunt en wilt doen om te helpen in de zorg. Met de wijkverpleegkundige brengen wij de zorgvraag in kaart. Wij kunnen u helpen om vaardigheden eigen te maken om zorgtaken veilig en correct uit te voeren. Samen werken wij aan een goede balans om overbelasting te voorkomen/ verminderen is hierbij een streven.

Hoe betrekken wij mantelzorgers bij de zorg:

-aanwezigheid van mantelzorger bij intake en evaluatiegesprekken

– vastleggen wat mantelzorger kan en wil in Omaha intake/ zorgplan

– korte lijntjes met mantelzorger door direct contact met zorgmedewerker.

– mantelzorger heeft toegang tot cliëntendossier/ rapportages via Caren. Hierin kan de mantelzorger ook direct communiceren met het betrokken zorgteam. (let op! hiervoor is toestemming nodig van de cliënt)