Vergoedingen thuiszorg

Alles over de thuiszorg vergoeding

Ongeacht uw zorgverzekering kunt u bij Concentrix Thuiszorg terecht. Indien u een WLZ indicatie hebt kunnen wij zorg leveren vanuit PGB of via een onderaanneming. Daarnaast hebben we ook diverse gemeentelijke accreditaties voor het verlenen van zorg en ondersteuning welke vergoed wordt vanuit de Wmo.

Welke zorg valt onder WTZi en welke zorg valt onder de Wmo?

Kort samengevat:

 • WTZi zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar:
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Wmo zorg valt onder de gemeente waar u woont. Dit wordt via het CAK betaald.

De toelating van Concentrix Thuiszorg voor zorg die onder de WTZi valt betekent dat wij als instelling zorg mogen verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze zorg wordt vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld wanneer u thuis verder gaat herstellen na een opname in een ziekenhuis. Of wanneer u door een ziekte of een operatie verpleging thuis nodig heeft.

Concentrix Thuiszorg is gespecialiseerd in

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Persoonlijke begeleiding
 • Palliatieve thuiszorg
 • Huishoudelijke hulp
 • Hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren

Met Concentrix Thuiszorg krijgt u snel de juiste zorg.

Samen met de wijkverpleegkundige wordt bepaald welke zorg u nodig heeft en vanuit welke wet de zorg wordt vergoed. 

Indien de zorg wordt geleverd vanuit de ZVW dan wordt deze zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Indien Concentrix thuiszorg een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.  Indien Concentrix thuiszorg geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan is het proces als volgt: Bij aanvang zorg wordt uw zorgverzekeraar op de hoogte gebracht van de zorg die u nodig heeft en de reden daarvan. Dit gebeurd door het insturen van een zorgplan en machtigingsaanvraag, welke u samen met de wijkverpleegkundige invult. De zorgverzekeraar geeft u dan een akkoordverklaring waarmee u de zorg kunt declareren in de periode waarin de machtiging loopt. U krijgt na afloop van iedere maand een factuur van de geleverde diensten. Het factuur wordt ingediend bij de zorgverzekeraar en uitbetaald op de rekening van de client. De client maakt het bedrag over aan Concentrix thuiszorg. Het kan zijn dat het bedrag op de factuur afwijkt met het bedrag dat de zorgverzekeraar uitbetaald. Dit heeft te maken met uw zorgverzekeringspolis. U hoeft echter het verschil NIET bij te betalen

Naast zorg via uw zorgverzekering is er ook zorg vanuit de Wmo.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp in huishouding is een van de bekendste ondersteuning vanuit de Wmo, maar de Wmo biedt ook andere zorg zoals:

 • boodschappendienst
 • individuele begeleiding bijvoorbeeld deelname aan sociale activiteiten
 • dagbesteding
 • Begeleiding van jongeren en kinderen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via het Wmo-loket van de gemeente waar u woont.

Wat kost hulp in huis met Wmo?

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van burgers (vanaf 18 jaar) voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. De eigen bijdrage bedraagt maximaal 19 euro per maand*. De eigen bijdrage kan ook lager uitvallen.

Stappenplan om hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Concentrix Thuiszorg kan nadat uw aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente in behandeling is genomen meteen aan de slag.

We hebben direct een wijkverpleegkundige beschikbaar om een intake te doen en een indicatie te stellen. Dezelfde wijkverpleegkundige stelt vervolgens het zorgplan op. Zo voorkomen we vertraging en kunnen we snel thuiszorg bieden.

Concentrix Thuiszorg vindt kwaliteit van zorg erg belangrijk. Om de kwaliteit te waarborgen werken we nauw samen met o.a. huisartsen, ziekenhuisspecialisten en andere zorg- en welzijnsorganisaties. We werken met een klein en vast team en zijn in korte tijd uitgegroeid tot zeer gewaardeerde en betrouwbare zorgpartner in de regio Nissewaard en regio Schiedam.

Andere diensten van Concentrix Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

Heeft u moeite met aan- en uitkleden, lichamelijke hygiëne of andere dagelijkse handelingen?

Verpleging en verzorging

Het dagelijks leven zit vol met activiteiten welke belangrijk zijn voor het behoud van kwaliteit van uw leven.

Huishoudelijke hulp

Iedereen heeft recht op een schoon en leefbaar huis. Maar soms kunt u zelf niet meer schoonmaken.

Voel je gehoord en gezien bij Concentrix Thuiszorg!