Huishoudelijke hulp

Wonen in een schoon huis

Iedereen heeft recht op een schoon en leefbaar huis. Soms bent u echter niet meer in staat om de huishouding te doen. Concentrix Thuiszorg staat voor u klaar met een vaste medewerker die u komt helpen bij de huishouding.

Doe een beroep op de WMO

Wanneer u niet meer in staat bent om zelf u huis schoon te maken kunt u een beroep doen op huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning oftewel WMO. Voor het aanvragen van hulp vanuit de WMO kunt u terecht bij het WMO-loket van uw eigen gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u thuis om te inventariseren waarbij u hulp nodig heeft en maakt op basis daarvan een beschikking voor het aantal uren huishoudelijke hulp waar u recht op heeft. Met deze beschikking kunt u hulp aanvragen bij Concentrix Thuiszorg.

Concentrix Thuiszorg kan hulp bij de huishouding leveren in de gemeente Nissewaard.

Concentrix Thuiszorg - Huishoudelijk Hulp

Concentrix Thuiszorg, voor zorg met persoonlijke aandacht